• 'श्रीअवधूतचिंतन' हि अतिशय क्वचित घडणारी घटना होती. अतिशय विलक्षण, अद्भुत आणि मनोहारी असे ह्याचे स्वरूप होते.

  • ईशद् पृथ्क्कारीका अर्थात सर्व इष्ट करणारी चाळणी.

  • ह्या श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग कैलाशभद्राचे पहिले पूजन अरुंधती मातेने सगळ्यात पहिल्यांदा केले. अगस्त्य ऋषींनी ज्या प्रथम स्त्रीला उपदेश केला, ती अरुंधती माता व तिला शिवोपासना करण्यास सांगितले

  • विश्वनाथ व रामेश्वर ही दोन्ही ईश्वराची अर्थात शिवाचीच रूपे आहेत. विश्वनाथ प्रतिपाळ करणारा, तर रामेश्वर शत्रूंचा नाश करणारा. अशा ह्या विश्वनाथ व रामेश्वर ह्या दोघांची ही यात्रा आहे.

  • दत्तात्रेय अवधूताचे २४ गुरु ही ह्या विश्वातील २४ तत्त्वे आहेत. ह्या महाविष्णूची, परमशिवाची, सद्गुरुतत्त्वाची कृपा मनुष्याला प्राप्त करून देणारे २४ चॅनेल्स आहेत.

Next
Previous

Thursday, 8 January 2015

0

ईशद् पृथ्क्कारिका

Posted in
ईशद् पृथ्क्कारिका, आनंद, प्रदक्षिणा, चाळणी, आशीर्वाद, श्री हरिगुरूग्राम, अवधूतचिंतन

पृथ्क्कारिका द्वारातून बाहेर पडल्यावर बाहेर एक भली मोठी चाळणी ठेवलेली होती. तिचे नाव होते - ईशद् पृथ्क्कारीका अर्थात सर्व इष्ट करणारी चाळणी. ही चाळणी त्या परमकृपाळू अनिरुद्धांची आहे. ह्या चोवीस गुरूंचे पूजन करून झाल्यावर माझ्याकडे असलेल्या सुपामध्ये जे काही खडे, काड्याकुड्या शिल्लक राहणार होते, त्या मला ह्या अनिरुद्धाच्या चाळणीमध्ये टाकायच्या होत्या. माझे सूप ह्याच्या चाळणीत मला रिकामे करायचे होते. 
तो माझ्यासाठी माझ्या सगळ्या काड्याकुड्या, खडे घ्यायला तयार आहे. माझी सगळी पापे घ्यायला तयार आहे. बापू म्हणतात, मी प्रेमाने तुमची हमाली करीन, तुमच्यासाठी झाडू मारीन, पाणीपण भरीन, तुमचे कपडेपण धुवीन, पण त्याच्यासाठी तुमचे माझ्यावर नितांत प्रेम असणे आवश्यक आहे. मला तुमच्याकडून दुसरे काहीच नको. फक्त तुमचे प्रेम मला द्या आणि तुमचे जीवन सुखमय, दुःखमुक्त, खेदमुक्त, रोगमुक्त झाले म्हणून समजाच.

0 comments:

अवधूत चिंतन उत्सव

'गोड तुझे रूप, गोड तुझे नाम' हे शब्द माझ्या मनात ज्याच्याशी निगडीत आहेत, तो माझा दत्तात्रेय व जे दत्तात्रेयाचे रूप आणि नाम माझ्या आंतरबाह्य जो प्रेमगंधाचा मोगरा फुलविते आणि बहरायी आणते, ते रूप म्हणजे अवधूत, नाम अनसुयानंदन आणि तो सुगंध, मला सदैव मोहविणारा सुगंध म्हणजेच त्याचा आशीर्वाद - अवधूतचिंतन श्रीगुरुदेवदत्त. - अनिरुद्ध